Farské oznamy od 18. do 24. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.02.
  Bojničky
17:00
† syn Erik a ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ut
19.02.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví, s.r.z.o.s.
St

20.02.

  Šalgočka
17:00
† rodina Ficelová a Nagyová
Dvorníky
18:00
za farníkov
Št

21.02.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
Dvorníky
18:00
† otec, brat, starí rodičia a ich deti
Pi
22.02.
  Bojničky
17:00
† manžel Augustín Koštrna
Dvorníky
18:00
† kňaz Jozef Horvátik
So
23.02.
  Bojničky
08:00
prosba o dar zdravia
Dvorníky
18:00
† rodičia Cibuloví, syn Emil
Ne

24.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Helena Plaštiaková
Bojničky
08:45
† Ladislav a Katarína Krúpoví
Šalgočka
09:00
† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Herceg a rodičia
  • DVORNÍKY SOBÁŠNA SV. OMŠA: Sobota 23.02.2019 o 15:00 Slavomír Obuch a Nikoleta Minarovičová