Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. februára do 3. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.02.
  Bojničky
17:00
† Pavol Putala
Dvorníky
18:00
† Alžbeta a František Šándoroví, syn František
Ut
26.02.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
St

27.02.

  Šalgočka
17:00
† syn Dušan
Dvorníky
18:00
na úmysel ordinára
Št

28.02.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Pavol a Magdaléna Táčovskí, Alexander a Pavlína Cigánoví
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Pi
01.03.
  Bojničky
17:00
† krstný syn Jozef
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.03.
  Bojničky
08:00
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Šestákovú
Dvorníky
19:00
† Cecília a Vendelín Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Ne

03.03.

8. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† starí rodičia Balejkoví, Dlhošoví a Čapkovičoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Vojtech a Marta Súkenníkoví, s.r.z.o.s.
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie DVORNÍKY štvrtok 17:00 a piatok 16:30, BOJNIČKY pondelok 16:00 a piatok 15:30, ŠALGOČKA streda 15:30, ZEMIANSKE SADY štvrtok 15:30. Vyloženie Sviatosti oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Navštevovanie chorých v piatok od 08:00.
  • ZEMIANSKE SADY: sobášny obrad – sobota 02.03. o 15:00 Jacob Peterson a Miroslava Hujová
  • STRETNUTIE ANIMÁTOROV: pozývame na ďalšie stretnutie dobrovoľníkov pre prácu s deťmi vo farnosti na stretnutie v nedeľu 03.02. o 18:00 na faru do Dvorníkov.
  • DVORNÍKY: pre organizovanie fašiangového sprievodu v obci sa čas sv. omše v sobotu večer posúva na 19:00. Za pochopenie ďakujeme.