Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 34. nedeľu v cezročnom období od 26. novembra do 3. decembra 2017:

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2017 (.pdf)

Zmluvy – 11/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci november 2017:

21.11.2017: Dohoda 17/05/010/30 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o pomoci v hmotnej núdzi (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 31/§ 52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti (.pdf)
23.11.2017: Dohoda 5/2017/§ 54-ŠnZ medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených (.pdf)
30.11.2017: Zmuva o dielo medzi Obcou Šalgočka a spoločnosťou SeProWorld s.r.o. – “zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka” (.pdf)

 

Farské oznamy od 19. do 26. novembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 33. nedeľu v cezročnom období od 19. do 26. novembra 2017:

Farské oznamy od 19. do 26. novembra 2017 (.pdf)

Pozvánka na 1. stretnutie rozvedených a znovuzosobášených Beckov (.pdf)

Farské oznamy od 12. do 19. novembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 32. nedeľu v cezročnom období od 12. do 19. novembra 2017.

Farské oznamy od 12. do 19. novembra 2017 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Šalgočka podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania. Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie ponúk – ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka“ – plné znenie (.pdf)