Farské oznamy od 12. do 19. novembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 32. nedeľu v cezročnom období od 12. do 19. novembra 2017.

Farské oznamy od 12. do 19. novembra 2017 (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Šalgočka podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) vyzýva subjekty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania. Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie ponúk – ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Šalgočka“ – plné znenie (.pdf)