Zmluvy – 10/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci október 2017:

30.10.2017: Dohoda 27/§52a/2017 medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (.pdf)

Farské oznamy od 29. októbra do 5. novembra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 30. nedeľu v cezročnom období od 29. októbra do 5. novembra 2017:

Farské oznamy od 29. októbra do 5. novembra 2017 (.pdf)

Farské oznamy od 22. od 29. októbra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 29. nedeľu v cezročnom období od 22. do 29. októbra 2017:

Farské oznamy od 22. do 29. októbra 2017 (.pdf)

Farské oznamy od 15. do 22. októbra 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 28. nedeľu v cezročnom období od 15. do 22. októbra 2017:

Farské oznamy od 15. do 22. októbra 2017 (.pdf)

Hodová výzdoba 2017

Šarkaniáda 2017 v Šalgočke

Pozrite si krátke video z 5. ročníka hodovej Šarkaniády v Šalgočke. Tento ročník okrem rekordného počtu vystavených aj lietajúcich šarkanov navštívili aj deti z detského domova v Seredi. K prvotriednemu priebehu podujatia prispelo aj nádherné jesenné počasie.