Pozvánka na zápis do 1. ročníka Základnej školy

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady pozýva všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 3. apríla 2017 od 14:00 do 17:00.

Čo potrebujú rodičia na zápis?

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz
  • poplatok za učebné pomôcky 25 Eur.