Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa §7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v časti katastrálneho územia obce Šalgočka, lokalita „areál hospodárskeho dvora s priľahlými pozemkami“:

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v obci Šalgočka – plné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 26. februára do 5. marca 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 8. nedeľu v cezročnom období od 26. februára do 5. marca 2017:

Farské oznamy od 26. februára do 5. marca 2017 (.pdf)

Pozvánka na Fašiangový program 2017

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva v sobotu 25. februára 2017 na Fašiangy v Šalgočke. Program:

od 16.00 hod. Karnevalový sprievod dospelých aj detí po obci týmto pozýame dospelých aj deti do karnevalového fašiangového sprievodu v atraktívnych maskách v čo najväčšom počte. Sprievod  bude vychádzať od kultúrneho domu smerom k ihrisku, okolo kaštieľa, po hlavnej ceste okolo bytoviek a skončí zasa pri kultúrnom dome.

od 17.30 hod.  – 18.00 hod.  ukončenie karnevalového sprievodu pri kultúrnom dome, ochutnávka zabíjačkových špecialít ,  fašiangového pečiva,   príjemná hudba .

V prípade nepriaznivého počasia bude karneval v kultúrnom dome.

od 19.30 hod. –  pochovávanie basy

od 20. 00 hod. –  fašiangová veselica

Prosíme šikovné gazdinky o napečenie fašiangového pečiva, ktorým uhostia karnevalový sprievod a pochutnáme si na ňom všetci. Tešíme sa na Vás!