Deň otvorených dverí 2017 v Základnej škole Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí.

Miesto: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady

Čas: 22. marca 2017 od 10:00 do 11:30 hod.

Pozvaní: rodičia a priatelia školy

Program:

  • Privítanie
  • Prehliadka priestorov školy
  • Návšteva jednotlivých tried a vyučovacích hodín – deň vody
  • Ukončenie dňa otvorených dverí

Príďte stráviť príjemné predpoludnie. Tešíme sa na Vašu účasť!