Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2016
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016
  5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
  6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s odpadmi
  7. Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016 (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 30. októbra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 30. nedeľu v cezročnom období od 23. do 30. októbra 2016:

Farské oznamy od 23. do 30. októbra 2016 (.pdf)

Šarkaniáda 2016 v Šalgočke

Napriek zamračenej oblohe a sychravému počasiu sa malí aj veľkí zabavili v piatok 14. októbra 2016 na tradičnej predhodovej šarkaniáde. Pozrite si krátke video:

 

Farské oznamy od 16. do 23. októbra 2016

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 29. nedeľu v cezročnom období od 16. do 23. októbra 2016:

Farské oznamy od 16. do 23. októbra 2016 (.pdf)

Hodová výzdoba 2016

Šarkaniáda 2016