Farské oznamy od 26. apríla do 3. mája 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 4. veľkonočnú nedeľu od 26. apríla do 3. mája 2015:

Farské oznamy od 26. apríla do 3. mája 2015 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Členstvo v miestnej akčnej skupine Poniklec – Váh
  6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
  7. Prerokovanie platu starostky obce
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 (.pdf)

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

Milé mamičky, krsné i staré mamičky, babičky. Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa matiek do budovy Základnej školy v Zemianskych Sadoch. Oslava sa uskutoční 10. mája 2015 o 14:30 hod. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozvánka na oslavu Dňa matiek (.pdf)

Stavanie Mája

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2015 o 18:00 pri Obecnom úrade v Šalgočke. Je pripravené bohaté občerstvenie – guláš, cigánska pečienka, čapované pivo, kofola, víno a dobrá hudba. Tešíme sa na Vás 🙂

Farské oznamy od 12. do 19. apríla 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre druhú Veľkonočnú nedeľu od 12. do 19. apríla 2015

Farské oznamy od 12. do 19. apríla 2015 (.pdf)

Pozvánka na prezentáciu knihy

Autor knižnej publikácie a rodák zo Šalgočky Mgr. Miroslav Košťany Vás pozýva na prezentáciu publikácie s názvom Šalgočka (Kaštieľ a cirkevné pamiatky). Prezentácia sa uskutoční 18. apríla 2015 o 14:00 na Obecnom úrade v Šalgočke. Na prezentácii vystúpi ľudový rozprávač Jozef Ptak z Pezinka.

Pozvánka na prezentáciu knihy Miroslava Košťanyho (.pdf)