Pozvánka na prezentáciu knihy

Autor knižnej publikácie a rodák zo Šalgočky Mgr. Miroslav Košťany Vás pozýva na prezentáciu publikácie s názvom Šalgočka (Kaštieľ a cirkevné pamiatky). Prezentácia sa uskutoční 18. apríla 2015 o 14:00 na Obecnom úrade v Šalgočke. Na prezentácii vystúpi ľudový rozprávač Jozef Ptak z Pezinka.

Pozvánka na prezentáciu knihy Miroslava Košťanyho (.pdf)