Farské oznamy od 26. októbra do 2. novembra 2014

Farský úrad Dvorníky zverejňuje oznamy pre 30. nedeľu v cezročnom období od 26. októbra do 2. novembra 2014:

Farské oznamy od 26. októbra do 2. novembra 2014 (.pdf)

Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidačné listiny pre komunálne voľby 2014 (.pdf)

Pozvánka na Šarkaniádu

Šarkaniáda a slávnosť jesenného slnovratu bývajú už tradične súčasťou našich hodových slávností. Inak tomu nemôže byť ani tento rok. Pre všetkých ľdí je v parku aj tento rok pripravená prekrásna výstava jesenných dekorácií, veselých šarkanov, vyrezávaných tekvíc, ktorú otvoríme púšťaním šarkanov 10. októbra 2014 (piatok) o 17:00 v parku pod kostolom v Šalgočke.

Preto prosíme občanov, aby svojou fantáziou prispeli k výzdobe parku, ale aj svojho priedomia, aby sa mohli počas hodového víkendu kochať peknými dielkami, ktoré nás všetkých potešia a povznesú hodovú náladu v obci. Najkrajšie šarkany a jesenné dekorácie budú odmenené.

Teší sa na Vás starostka obce a obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka na Šarkaniádu 2014 (.pdf)