Vyhlásenie kandidatúry pre komunálne voľby 2014

Miestna volebná komisia v Šalgočke podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Kandidačné listiny pre komunálne voľby 2014 (.pdf)