Farské oznamy od 29. decembra 2013 do 5. januára 2014

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. decembra 2013 do 5. januára 2014:

Farské oznamy od 29.12.2013 do 05.01.2014 (.pdf)

PF 2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku praje Helena Mesárošová, starostka obce Šalgočka.

Vyhláška ROEP

Podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) bol vypracovaný pre katastrálne územie Šalgočka návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Do obsahu registra možno nahliadnuť na Obecnom úrade v obci Šalgočka v dňoch:

Pondelok od 8:00 do 16:30 hod.
Utorok – Piatok od 8:00 do 14:30 hod.

Vyhláška ROEP (.pdf)

Farské oznamy od 15. do 22. decembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 3. adventnú nedeľu od 15. decembra do 22. decembra 2013:

Farské oznamy od 15. do 22. decembra 2013 (.pdf)