Farské oznamy od 24. novembra do 1. decembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 34. nedeľu v období “cez rok” od 24. novembra do 1. decembra 2013:

Farské oznamy od 24. novembra do 1. decembra 2013 (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 24. novembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 33. nedeľu v období “cez rok” od 17. do 24. novembra 2013:

Farské oznamy od 17. do 24. novembra 2013 (.pdf)

Farské oznamy od 10. do 17 novembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 32. nedeľu v období “cez rok” od 10. do 17. novembra 2013:

Farské oznamy od 10.11.2013 do 17.11.2013 (.pdf)

Farské oznamy od 03. do 10. novembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 31. nedeľu v období “cez rok” od 3. novembra do 10. novembra 2013:

Farské oznamy od 03.11.2013 do 10.11.2013 (.pdf)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba kontrolóra obce
  4. Rôzne a diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Zápisnica 07.10.2013 (.pdf)
Uznesenie 07.10.2013 (.pdf)