Farské oznamy od 19. do 25. augusta 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 20. nedeľu v období “cez rok” od 19. do 25. augusta 2013:

Farské oznamy od 19.08.2013 do 25.08.2013 (.pdf)

Farské oznamy od 12. do 18. augusta 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 19. nedeľu v období “cez rok” od 12. do 18. augusta 2013:

Farské oznamy 12.08.2013 – 18.08.2013 (.pdf)

Zmluvy 7/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2013.

Dohoda o aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Dodadok k dohode o aktivačnej činnosti (.pdf)
Zmluva o inzercii medzi spoločnosťou regioPress, s.r.o. a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o dielo – kamerový systém (.pdf)
Zmluva o dotácii medzi Obcou Šalgočka a Ministerstvom kultúry SR (.pdf)
Zmluva o poskytnutí dotácie na inštaláciu kamerového systému (.pdf)