Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje 2. kolo Voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 06.09.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo (.pdf)

Prilož Topvar k dielu

Spoločnosť Pivovary TOPVAR, a.s. v spolupráci s Trenčianskou nadáciou sa rozhodli pomôcť obyvateľom západného Slovenska a uskutočniť ich nápady na zlepšenie miest a obcí, v ktorých žijú. Preto už od 1.septembra pivovar venuje 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky piva značky Topvar. Počas celého septembra bude zhromažďovať nápady obyvateľov, a následne v októbri fanúšikovia značky Topvar spolu s Trenčianskou nadáciou hlasovaním na stránke www.topvar.sk vyberú tie projekty, ktoré bude verejnosť pokladať za najprínosnejšie. O výške financií rozhodnú fanúšikovia značky Topvar a to, koľko pív tejto značky sa predá v mesiacoch september a október.
Projekt je určený pre všetkých obyvateľov, ktorí si myslia, že dozrel čas zmeniť veci vo svojom regióne k lepšiemu a majú nápad, ako to spraviť. Ak ich realizácia bude slúžiť pre verejný úžitok v danej obci a obyvatelia na ich uskutočnenie sú ochotní venovať aj svoj voľný čas, je splnená podmienka na uchádzanie sa o podporu. V našej obci žije veľa šikovných ľudí a vieme, že veľakrát máte nápady, ako by ste zlepšili chod života okolo Vás. Týmto Vás žiadame, aby ste aj Vy do 27.09.2013 nahlásili na obecnom úrade, prípadne emailovou formou, svoje nápady a návrhy, čo by ste si predstavovali, navrhovali, aby sa v obci urobilo, vylepšilo a tak spoločnými silami a ochotou využiť svoj voľný čas by sme skúsili získať finančnú pomoc pre našu obec.

Farské oznamy od 1. septembra do 8. septembra 2013

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 22. nedeľu v období “cez rok” od 01. do 08. septembra 2013:

Farské oznamy od 01.09.2013 do 08.09.2013 (.pdf)

Farské oznamy od 25. augusta do 1. septembra

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 21. nedeľu v období “cez rok” od 25. augusta 2013 do 1. septembra 2013:

Farské oznamy od 25.08.2013 do 01.09.2013 (.pdf)