Zmluvy 7/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2013.

Dohoda o aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Dodadok k dohode o aktivačnej činnosti (.pdf)
Zmluva o inzercii medzi spoločnosťou regioPress, s.r.o. a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva o dielo – kamerový systém (.pdf)
Zmluva o dotácii medzi Obcou Šalgočka a Ministerstvom kultúry SR (.pdf)
Zmluva o poskytnutí dotácie na inštaláciu kamerového systému (.pdf)