Farské oznamy od 10. do 16. júna 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. júna 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
10.06.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Bojničky
18:00
† sestra Felícia, Milan a Jozef Huteroví a † rodina
Ut
11.06.
Svätého Barnabáša, apoštola Dvorníky
18:00
† brat Ján, manžel Anton Ujlacký, r.z.o.s.
St

12.06.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Zemianske Sady
18:00
† manžel Ján Boleček, r.z.o.s.
Št

13.06.

  Bojničky
18:00
† rodičia Barákoví, krstní rodičia Kováčoví a manžel
Pi
14.06.
  Dvorníky
18:00
† rodičia a súrodenci
So
15.06.
  Dvorníky
18:00
† Jozef Remenár, r.z.o.s.
Ne

16.06.

Najsvätejšej Trojice Dvorníky
07:30
† manželka a syn Zámečníkoví, r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Dekan
Šalgočka
09:00
† manžel Ľudovít a † rodina
Dvorníky
10:30
† Ferdinand a Jolana Vargoví, s.r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Donáth, syn Ľuboš
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA TOMÁŠ KIŠON: 15.06. sobota katedrála Trnava 10:00. Z našej farnosti na túto krásnu slávnosť pôjdeme spoločne autobusom, na ktorý sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Počas víkendu 21.06. – 23.06. privítame novokňaza Tomáša v našej farnosti, kde bude sláviť sv. omše v jednotlivých obciach a udelí nám novokňazské požehnanie. AUTOBUS NA VYSVIACKU DO TRNAVY POJDE V SOBOTU: 08:00 BOJNIČKY – zastávka pri kostole, 08:05 DVORNÍKY – zástavka pri kostole ŠALGOČKA 08:10 – zástavka, ZEMIANSKE SADY 08:15 – zástavka pod kostolom ( cestovné 5,- euro )
 • PROCESIE BOŽIE TELO: Bojničky štvrtok 20.06. po sv. omši, Šalgočka sobota 22.06. po sv. omši a Dvorníky nedeľa 23.06. o 15:00.
 • CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM FARSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU? Každý štvrtok o 18:00 na fare v Dvorníkoch si vítaný.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: 17.06. BOJNIČKY po sv. omši 18:30 a 18.06. DVORNÍKY po sv. omši 18:30.

Farské oznamy od 3. do 9. júna 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. júna 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
03.06.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov Bojničky
18:00
† Mária a Milan Kubidoví, Magdaléna a Ján Kapitánoví
Ut
04.06.
  Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Zemianske Sady
18:00
† starí rodičia Peter a Anna Drápaloví
Št

06.06.

  Bojničky
18:00
† matka Pavlína Šrámeková
Pi
07.06.
  Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
08.06.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

09.06.

Zoslanie Ducha Svätého
Dvorníky
07:30
† Augustín a Amália Hrotkoví, rodičia, dcéra Jozefína
Bojničky
08:45
† Jozef a Terézia Čičoví, s.r.z.o.s. a ostatná rodina
Šalgočka
09:00
poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† Dušan Mika, rodičia, svatovci a brat Jozef
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Cádder, syn Jozef
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky streda 05.06. a Bojničky piatok 07.06.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA TOMÁŠ KIŠON: 15.06. sobota katedrála Trnava 10:00. Z našej farnosti na túto krásnu slávnosť pôjdeme spoločne autobusom, na ktorý sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Počas víkendu 21.06. – 23.06. privítame novokňaza Tomáša v našej farnosti, kde bude sláviť sv. omše v jednotlivých obciach a udelí nám novokňazské požehnanie.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: zoznam výhercov spolu s programom nášho spoločného dobrodružstva nájdete na nástenke a webovej stránke farnosti. Odchádzame v sobotu 08.06. autobusmi – 07:00 Zemianske Sady pri kostole, 07:00 Dvorníky – parkovisko pod kostolom, 07:15 Bojničky – pri kostole.
 •  
 • PROCESIE BOŽIE TELO: Bojničky štvrtok 20.06. po sv. omši, Šalgočka sobota 22.06. po sv. omši a Dvorníky nedeľa 23.06. o 15:00.

Farské oznamy od 27. mája do 2. júna 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. mája do 2. júna 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
27.05.
  Bojničky
18:00
† Jozef Plesník
Ut
28.05.
  Dvorníky
18:00
† Emília Vargová
St

29.05.

  Zemianske Sady
18:00
† rehoľná sestra Ambrózia Šidlíková
Št

30.05.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Nanebovstúpenie Pána

Bojničky
18:00

Šalgočka
18:00

Dvorníky
19:00

poďakovanie Pánu Bohu – rodina Ondrejková

 

† rodičia Košťányoví, starí rodičia z oboch strán a sestra Marta

 

za farníkov

Pi
31.05.
  Dvorníky
18:00
† Edita Kubištová
So
01.06.
Svätého Justína, mučeníka
(spomienka)
Dvorníky
18:00
† Jozef a Agneša Šípkovskí, brat Pavol a s.r.z.o.s.
Ne

02.06.

7. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
08:45
† Zita Adámiková
Šalgočka
09:00
† matka Mária a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† starí rodičia a ostatná † rodina
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Chrápek
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: zoznam výhercov spolu s programom nášho spoločného dobrodružstva nájdete na nástenke a webovej stránke farnosti.
 • TERMÍN BIRMOVKY VO FARNOSTI: sobota 14.09.2019 o 10:30 farský chrám Dvorníky. Prosíme birmovancov, ktorí neboli pokrstení vo farnosti Dvorníky, aby si vyžiadali krstné listy v tej farnosti, kde boli pokrstení.
 • KŇAZSKÁ VYSVIACKA TOMÁŠ KIŠON: 15.06. sobota katedrála Trnava 10:00. Z našej farnosti na túto krásnu slávnosť pôjdeme spoločne autobusom, na ktorý sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Počas víkendu 21.06. – 23.06. privítame novokňaza Tomáša v našej farnosti, kde bude sláviť sv. omše v jednotlivých obciach a udelí nám novokňazské požehnanie.
 •  
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: Dvorníky – budúca nedeľa 02.06. o 10:30.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.

Farské oznamy od 20. do 26. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.05.
  Bojničky
18:00
† rodina Polakovičová a Látalová
Ut
21.05.
  Dvorníky
18:00
† Izidor a Anna Šottníkoví
St

22.05.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Binkovej
Št

23.05.

  Bojničky
18:00
† Agáta
Pi
24.05.
  Dvorníky
18:00
† Ján Hanzel
So
25.05.
  Dvorníky
18:00

Bojničky
19:00

† Ján Báchorík

 

prosba o požehnanie pre modliacich sa májové mariánske pobožnosti

Ne

26.05.

6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
† Augustín a Emília a rodičia
Bojničky
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Šalgočka
09:00
† rodina Hrašnová
Dvorníky
10:30
† Ján Feranec
Zemianske Sady
08:45
† rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, bratia Fridolín a Jaroslav, synovec Daniel a ostatná rodina
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: dnes prosím odovzdať hracie plány v sakristii kostola.
 • TERMÍN BIRMOVKY VO FARNOSTI: sobota 14.09.2019 o 10:30 farský chrám Dvorníky. Prosíme birmovancov, ktorí neboli pokrstení vo farnosti Dvorníky, aby si vyžiadali krstné listy v tej farnosti, kde boli pokrstení.
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť v dnešnú nedeľu o 14:00 vo farskom chráme, po nej vás v mene žiakov, pedagógov základnej školy a pána starostu pozývame na program našich žiakov ku dňu matiek v miestnom dome kultúry.
 • DVORNÍKY: sobášny obrad sobota 25.05. o 15:30 – Miroslava Slobodová a Marián Kirschner.
 • DVORNÍKY: pozývame na brigádu rekonštrukcie náteru oplotenia okolo kostola v sobotu od 09:00 do 12:00. Úprimná vďaka za vami obetovaný čas.
 • BOJNIČKY: prvé sv. prijímanie nedeľa 26.05.2019 o 10:30.

Farské oznamy od 13. do 19. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 13. do 19. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
13.05.
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej Bojničky
18:00
† Štefan Spáčil, rodina Spáčilová a Gaciková
14.05.

 

Svätého Mateja apoštola
Dvorníky
18:00
† Ján a Cecília Drímajoví, brat Bohumír
St

15.05.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Krajnej
Št

16.05.

Svätého Jána Nepomuckého Bojničky
18:00
† Jozef a Mária Ondrejíčkoví, Jana Jakubová s.r. Mikulcoví a Frankoví
Pi
17.05.
  Dvorníky
18:00
† svatovci Anastázia a Jozef Tóthoví
So
18.05.
  Šalgočka
16:00
SOBÁŠNA SV. OMŠA: Michaela Kohýlová a Ondrej Mikula
Ne

19.05.

5. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Pavelkoví
Šalgočka
09:00
na poďakovanie, prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:30
† rodičia Urbanoví, s.r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 • ZBIERKA NA PODPORU KŇAZSKÉHO SEMINÁRA: po sv. omšiach v dnešnú nedeľu. Úprimné Pán Boh odmeň vaše milodary.
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť dnes o 15:00 vo farskom chráme.
 • BOJNIČKY: nácvik prvoprijímajúcich detí – utorok a piatok tak ako naposledy.
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: blížime sa do finále, úspešní výhercovia zo strany detí spolu s rodičom sa môžu pripraviť, že v sobotu 08.06. sa spoločne vydáme na dobrodružstvo. Na budúcu nedeľu všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže odovzdajú hracie plány v sakristii kostola a na webovej stránke farnosti a potom aj v najbližších oznamoch budú uverejnené mená najhorlivejších, s ktorými sa na sľúbené dobrodružstvo spoločne vydáme.

Farské oznamy od 6. do 12. mája 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. mája 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
06.05.
  Bojničky
18:00
† rodičia Dekanoví a ost. rodina
Ut
07.05.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

08.05.

  Zemianske Sady
18:00
† Bohumil Boleček, rodičia Dominik a Mária
Št

09.05.

  Bojničky
18:00
† Štefan a Hedviga Mikulincoví, vnuk Miroslav
Pi
10.05.
  Dvorníky
18:00
† Augustín a Natália Herákoví, Kvetoslava Hercegová
So
11.05.
  Dvorníky
18:00
prosba o dar viery, lásky a večnej spásy pre Mariána, Petra a Vlada
Ne

12.05.

4. veľkonočná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Šulákoví
Bojničky
08:45
† rodičia a bratia Šestákoví
Šalgočka
09:00
† Juraj a Anna Blahutoví a † rodina
Dvorníky
10:30
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Crhlík, dcéra Jarmila a rodičia Jakub a Alžbeta
 • DVORNÍKY: májová mariánska pobožnosť každú nedeľu o 15:00
 • DVORNÍKY: fatimské mariánske večeradlá s vyloženou Sviatosťou oltárnou v soboty pred večernými sv. omšami od 17:00
 • ZBIERKA SEMINÁR: na budúcu nedeľu po sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DVORNÍKY: sv. spoveď detí a rodinných príslušníkov SOBOTA 11.05. 10:00, slávnostná sv. omša NEDEĽA 12.05. o 10:30