Farské oznamy od 28. októbra do 3. novembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. októbra do 3. novembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Bojničky
17:00
† rodičia Pavelkoví, dcéra a vnuk
Ut
29.10.
  Dvorníky
18:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
St

30.10.

  Zemianske Sady
18:00
za ružencové spoločenstvo p. Košťálovej
Št

31.10.

  Bojničky
17:00
Voľný úmysel:
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Pi
01.11.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Všetkých svätých
Dvorníky
07:30 
Prosba o zdravie a Bbožiu pomoc pre manžela
Bojničky 08:45 † rodičia Terézia a Jozef Čičoví, sestra Felicia, ostatná † rodina
Šalgočka 09:00 † manžel František a † rodičia Bokorov
Dvorníky 10:30 za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Štefan a Štefánia Čapkovičoví, Jozef a Otília Kotúčkoví, syn Milan a s.r.
So
02.11.
Všetkých verných zosnulých Bojničky 08:45 † obyvatelia obce Bojničky
Šalgočka 09:00 za všetkých zosnulých
Zemianske Sady
10:30
za duše v očistci
Dvorníky
10:30
† Štefan Kollár, otec a syn
Ne

03.11.

31. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu
Bojničky
08:45
† Eleonóra Spáčilová
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, starí rodičia z oboch strán a sestra Marta
Dvorníky
10:30
† rodičia Kadlecoví a Mesárošoví
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Štefan Vallo, rodičia a brat Pavol
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 15:30, Dvorníky: utorok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky vo štvrtok 31.10. dopoludnia.
 • MODLITBY MATIEK: utorok 29.10. po večernej sv. omši na fare.
 • POBOŽNOSTI ZA ZOSNULÝCH: na cintorínoch jednotlivých obcí:
  • DVORNÍKY: piatok 01.11. o 15:00
  • BOJNIČKY: piatok 01.11. o 16:00
  • ŠALGOČKA: sobota 02.11. o 15:00
  • ZEMIANSKE SADY: sobota 02.11. o 16:00
 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY ZA ZOSNULÝCH: V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
  Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
  Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútania k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
  Rozpis bohoslužieb slova podľa zvyku v obciach, kde nie je v deň oktávy sv. omša nájdete na nástenke alebo webovej stránke farnosti. Rovnako budú termíny vyhlásene aj v oznamoch na budúci týždeň.
 • BOJNIČKY: ofera na opravu kostola – budúca nedeľa po sv. omši. Na budúcu nedeľu budeme podrobnejšie informovať o stave vyzbieraných prostriedkov a o ďalších krokoch na oprave chrámu.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: 03.11. 2019 nedeľa o 10:30 Dvorníky.

Farské oznamy od 21. do 27. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
21.10.
  Bojničky
18:00
† manžel Viktor Škoda, syn Vladimír, zať Ján a r.z.o.s.
Ut
22.10.
  Dvorníky
18:00
† Ján Bachorík
St

23.10.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Pavol a Mária Čulagoví a ostatná rodina
Št

24.10.

  Bojničky
18:00
na úmysel:
Pi
25.10.
  Dvorníky
18:00
poďakovanie za dožitých 80 rokov života
So
26.10.
  Dvorníky
18:00
† Alexander Flimel
Ne

27.10.

30. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre ružencovú ružu pani Táčovskej
Bojničky
08:45
na úmysel:
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef Bubák, sestra, rodičia a starí rodičia
Dvorníky
10:30
†Teofil Kadlec a † členovia rodiny
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví
 • DVORNÍKY: pondelok 21.10. 2019 – pohrebná sv. omša o 14:00.

Farské oznamy od 14. do 20. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.10.
  Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

za dobrodincov farských misií

 

† Ľudovít a Terézia Nikodémoví

 

Ut
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

† Helena Mečárová

 

† rodičia Zongoroví, Benčíkoví, brat Peter

St

16.10.

  Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

† rodičia Jozef a Helena Koboroví

 

† rodičia Moravcoví, Bahelkoví a † rodina z.o.s.

Št

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

† Emil Bohovič

† Melánia a Peter Lehockí, † rodina Moravcová a Lehocká

Pi
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu
Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

† František Šandor

za modliacich sa októbrovú pobožnosť

So
19.10.
  Dvorníky
09:30

Bojničky
09:30

prosba o zdravie a Božiu pomoc

poďakovanie za manželstvá detí a prosba o požehnanie a ochranu

Ne

20.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Bojničky
08:45
† Frentišek a Margita Polakovičoví, sestra Mária a s.r.
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef, otec a svokor
Dvorníky
10:30
† Inocent Otčenáš
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav a zať Ján
 • ŠALGOČKA: mimoriadna sv. omša v deň slávnosti patrónky chrámu sv. Terézie z Avily, utorok 15.10. o 18:00 – poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a pomoc
 • MISIJNÝ AUTOBUS: zabezpečenie dopravy pre veriacich zo Šalgočky a Zemianskych Sadov na misijný program podľa harmonogramu.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša, pondelok 14.10. o 14:00.
 • PODPORA MISIONÁROV: milodary zo zvončeka na budúcu nedeľu budú darované otcom misionárom pre ich pastoračné a misijné potreby.
 • FARSKÉ MISIE- VÝBER Z PROGRAMU:
  • nedeľa 13.10. popoludní stretnutie mužov a žien
  • pondelok 14.10. a utorok 15.10. dopoludnia návšteva škôl vo farnosti
  • streda 16.10. pomazanie chorých pri misijnych sv. omšiach
  • štvrtok 17.10. adorácia za odpustenie zranení a urážok po sv. omšiach
  • piatok 18.10. doobeda navštevovane chorých v domácnostiach
  • piatok 18.10. stretnutie s mladými farnosti o 19:45
  • sobota 19.10. poobedie stretnutie s rodinami kultúrny dom Dvorníky
  • sobota 19.10. koncert Kapucíni, kultúrny dom Dvorníky
  • VIAC V PROGRAME NA VEBOVEJ STRÁNKE FARNOSTI

Farské oznamy od 7. do 13. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.10.
Ružencovej Panny Márie Bojničky
18:00

Zemianske Sady
19:00

† Ľudovít a Terézia Nikodémovi

za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej

Ut
08.10.
  Dvorníky
18:00
† Stanislav
St

09.10.

  Zemianske Sady
18:00
† kmotor Pavol Jindra
Št

10.10.

  Bojničky
18:00
† Mária Baráková a † rodina Hrušková
Pi
11.10.
  Dvorníky
18:00
† Jozef a Anna Táčovský
So
12.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Štefan a Ľudmila Cibuloví, sestry a švagor
Ne

13.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Cyril Hrotka
Zemianske Sady
09:00
† rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:30
† Mária a Štefan Harvaníkoví, strýko František, s.r.z.o.s.
Šalgočka
10:30
za dobrodincov chrámu

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

 

 • SKAUTSKÉ DRUŽINOVKY: Pozývame deti a mládež v tento piatok 11.10. o 16:00 na otvorenie nového skautského roka nášho skautského oodielu a zahájenie pravidelných družinoviek, ktoré budú bývať každý piatok v čase od 16:00 – 17:30.
 • FARSKÉ MISIE:
  • PROGRAM: program misií je k dispozícii pri východoch z kostola, prosím zoberte si ich do svojich domácností a prosím zoberte si ich viacej a po ceste domov ich môžete vložiť do schránok ľudí. Prosím staňte sa počas tohto týždňa šíriteľmi pozvania otcov misionárov.
  • NÁVŠTEVA U CHORÝCH: misionári budú v piatok 18.10. navštevovať doobeda chorých v domácnostiach, prosím zapíšte tých ktorí by chceli prijať misionárov vo svojich domovoch na zoznam v sakristii kostola.
  • MISIJNÝ AUTOBUS: pre veriacich z obcí Šalgočka a Zemianske Sady bude k dispozícii autobus, ktorý bude voziť veriacich na hlavný misijný program do Dvorníkov. Autobus je zdarma. Prosím využite túto príležitosť. Harmonogram odchodov je k dispozícii pri programoch misií.
  • HMOTNÁ PODPORA MISIÍ: vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý váš príspevok, ktorý obetujete na výdavky spojené s misiami vo farnosti. Pri východe z kostola bude k dispozícii označená pokladnička. Financie budú použité na stravu a réžiu okolo pobytu misionárov na fare počas misií. Zostatok, ktorý sa z vašich milodarov neminie, bude darovaný na záver misií misionárom na podporu ich pastoračnej a misijnej práce. Ostatné oznami budú priebežne hlásené počas misijného týždňa.
  • VYUŽIME SKUTOČNE NAPLNO TENTO BOHOM DAROVANÝ ČAS MISIÍ VO FARNOSTI. PRE KAŽDÉHO Z NÁS JE TO PRÍLEŽITOSŤ PRE OSOBNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU, KTORÚ TAK VEĽMI V NAŠICH ŽIVOTOCH POTREBUJEME KAŽDÝ Z NÁS.

 

Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
30.09.
Svätého Hieronyma Bojničky
18:00
† Margita a Emil Farkašoví, s.r.z.o.s.
Ut
01.10.
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc pre rodinu
St

02.10.

Svätých anjelov strážcov Zemianske Sady
18:00
† kmotor Jozef Čapkovič
Št

03.10.

  Bojničky
18:00
† Peter Mikulinec a r.z.o.s.
Pi
04.10.
Svätého Františka Assiského
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
05.10.
  Dvorníky
18:00
† Lucia
Ne

06.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Lopatoví, brat Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Jozef a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Jozef a Helena Uhričoví
Zemianske Sady
10:30
za dobrodincov chrámu HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 04.10.
 • SPOLOČNÁ MODLITBA SV: RUŽENCA: pred sv. omšami 30 minút pozývam na spoločnú modlitbu posvätného ruženca s nami kňazmi..
 • DVD BIRMOVKA: prosíme tých, ktorí si objednali DVD a foto, aby si vyzdvihli v sakristii. Cena 10,- euro.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: pozývam na slávenie fatimskej soboty na budúcu sobotu 05.10. do Serede – diecézneho centra fatimských večeradiel. Je možnosť ísť spoločnou dopravou mikrobusom ( 28 miest ). Program 09:00 modlitba fatimského večeradla, 10:00 sv. omša a po nej návrat domov. Táto iniciatíva je v rámci modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu našej farnosti. Za tento úmysel sa spoločne modlíme počas farských večeradiel pred večernými sv. omšami v sobotu vo farskom chráme a aj takýmto spôsobom chceme zintenzívniť naše modlitby za živú vieru pre nás farníkov a spoločne ako farské spoločenstvo priniesť obetu putovania a spoločnej modlitby. Kto by mal záujem môže sa osobne prihlásiť u pána farára alebo na tel.: 0911 417300.
 • FARSKÉ MISIE: 12.10. – 20.10.: dávame do pozornosti tento milostivý čas, ktorý sa približuje. Na budúcu nedeľu bude k dispozícii v našich chrámoch kompletný program sv. omší, katechéz a misijných aktivít, ktoré si pre nás pripravili otcovia kapucíni. Zahrňme do svojich osobných úmyslom ešte intenzívnejšie naše blížiace sa misie vo farnosti, aby priniesli hojnosť plodov pre naše životy. Už teraz si skúsme vo svojom čase vyhradiť miesto na túto bohatú Božiu ponuku.

Farské oznamy od 23. do 29. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
23.09.
Svätého Pia z Pietrelčiny Bojničky
18:00
† rodičia Pokorní a celá † rodina
Ut
24.09.
  Dvorníky
18:00
† rodina Štefana Šípkovského
St

25.09.

  Zemianske Sady
18:00
poďakovanie za 80 rokov manžela a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Št

26.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví
Pi
27.09.
Svätého Vincenta de Paul
Dvorníky
18:00
† manžel Michal Mesároš a synovia
So
28.09.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Nevidaloví, s.r.z.o.s.
Ne

29.09.

26. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Matušniak a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Vladimír Danek
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef, rodičia a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Pius Trnka
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví, s.r.z.o.s.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na budúcu nedeľu 29.09.2019 o 10:30 do Dvorníkov.
 • VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY: v mene organizátorov srdečne pozývam v túto nedeľu do KD Dvorníky.