Farské oznamy od 21. do 27. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. januára 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
21.01.
Svätej Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodičia Anton a Ľudmila Mikulášikoví, brat Jozef
Dvorníky
18:00
† stará mama Ivana Hanáková
Ut
22.01.
  Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

23.01.

  Šalgočka
17:00
za dary Svätého Ducha
Dvorníky
18:00
† Mária Ščasná
Št

24.01.

Svätého Františka Saleského
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† členovia ruže p. Vaškovej
Dvorníky
18:00
† sestra Mária
Pi
25.01.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Mária Liškoví, ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
† starí rodičia Sochoroví a Sobotovičoví
So
26.01.
Svätých Timoteja a Títa
(spomienka)
Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu Babulicovú a celú rodinu
Dvorníky
18:00
† Ján a Rozália Novotní
Ne

27.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† svokor Ferdinand Varga a manželka Jolana
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Babulic, rodičia z oboch strán a † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Ladislav
Dvorníky
10:20
† Stanislav Varga, rodičia Vargoví a Jurákoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Alexander a Mária Farkašoví, † rodina Sládečková

 

 • ZBIERKA NA PODPORU CIRKEVNÝCH ŠKOL: na budúcu nedeľu po sv. omšiach môžete milodarom prispieť na fungovanie cirkevných škôl v našej arcidiecéze. Využitie financií minuloročnej zbierky si môžete pozrieť na vebovej stránke farnosti.
 • Sväté omše pre rodiny s deťmi: pokračovanie v rodinných katechézach pri sv. omšiach v nedele vo farskom chráme v Dvorníkoch: 27.1., 10.2., 10.3., 31.3. o 10:20. Srdečne ste pozvaní.

 

Farské oznamy od 14. do 20. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.01.
  Bojničky
17:00
† Ľubomír Daniš
Dvorníky
18:00
† brat Stanislav, manželka a deti
Ut
15.01.
  Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Murárikoví, bratia Ivan a Miloš
St

16.01.

  Šalgočka
17:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
prosba o požehnanie pre dcéru Evu
Št

17.01.

Svätého Antona opáta
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† svokrovci Rafael a Sidonia Kostkoví, švagor Michal
Dvorníky
18:00
† Jozef Adámik
Pi
18.01.
  Bojničky
17:00
† manželia Činčuroví a rodina
Dvorníky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
So
19.01.
  Bojničky
08:00Bojničky
15:00
† Peter Dlhoš

Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc

Dvorníky
18:00
† manžel Jozef Bojnanský
Ne

20.01.

2. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† kňaz Jozef Hutta
Bojničky
08:45
† matka Mária Prosmanová
Šalgočka
09:00
† manžel Gabriel, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
 • TERMÍNY prvých svätých prijímaní vo farnosti: 12.05. 2019 nedeľa 10:30 Dvorníky, 19.05.2019 nedeľa 10:30 Zemianske Sady, 26.05.2019 nedeľa 10:30 Bojničky.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša za † Máriu Kujovičovú v pondelok 14.1.2019 o 14:00
 • Pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí by sa vo farnosti chceli venovať animátorskej práci s deťmi. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 20.01. o 18:00 na fare v Dvorníkoch. Ak by mal niekto problém s dopravou, prosím kontaktujte správcu farnosti na tel č. 0911417300.

Farské oznamy od 7. do 13. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Vít a Matilda Dlhošoví, starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky
18:00
† rodičia Hoschoví, s.r.z.o.s.
Ut
08.01.
  Dvorníky
18:00
† Adam a Mária Murárikoví
St

09.01.

  Šalgočka
17:00
† rodina Alayová, Čimová    
Dvorníky
18:00
† Anna Šottniková
Št

10.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter a starí rodičia
Dvorníky
18:00
† Agneša Šípkovská
Pi
11.01.
 
Bojničky
17:00
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Svrbickú 
Dvorníky
18:00
† sestra Viera, švagor Vladimír, krstní rodičia
So
12.01.
  Bojničky
08:00
† manžel Dušan, r.z.o.s.   
Dvorníky
18:00
† rodičia Zúdoroví, s.r.z.o.s.
Ne

13.01.

Krst Krista Pána
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božie požehnanie pre dcéru Janku
Bojničky
08:45
† manželka Bernardína Beníková
Šalgočka
09:00
na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manželka a matka Emília Sedláčková
 • POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: s prihlásenými domácnosťami sa telefonicky osobne dohodneme na termíne požehnania. 

Farské oznamy od 31. decembra 2018 do 6. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. decembra 2018 do 6. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
31.12.
Svätého Silvestra I., pápeža Bojničky
17:00
† rodičia a bratia Šestákoví
Šalgočka
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za jeho milosti a dobrodenia a prosba o požehnanie do roku 2019
Zemianske Sady
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za jeho milosti a dobrodenia a prosba o požehnanie do roku 2019
Dvorníky
18:00
Poďakovanie za 80 rokov života
Ut
01.01.
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Slávnosť
Panny Márie Bohorodičky

Dvorníky
07:30
Prosba o požehnanie a Božiu pomoc pre syna
Bojničky
08:45
† rodičov, súrodencov a starých rodičov
Šalgočka
09:00
† rodičia Veronika a Jozef
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Silvester a Mária Valentoví, František a Paulína Jakuboví
St

02.01.

  Šalgočka
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

03.01.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
04.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Číčoví, sestra a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srca Ježišovho
So
05.01.
  Bojničky
08:00
† rodičia Jozef a Emília Nagyoví, starí rodičia z oboch strán
Dvorníky
18:00
† Jozef a Antónia Hudecoví
Ne

06.01.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Zjavenie Pána Dvorníky
07:30
Prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Bojničky
08:45
Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Dlhú
Šalgočka
09:00
† rodičia Nemečkoví, Košťányoví a švagriná Eva
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
Poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pre rodinu
 • VIANOČNÝ KONCERT A KOLEDNÍCI: srdečne vás pozývame v dnešnú nedeľu Sv. Rodiny o 15:00 do chrámu v Zemianskych Sadoch na spoločné vianočné posedenie pri koledách a vinšoch. Využime túto príležitosť a pozvanie radovať sa spoločne s daru narodenia nášho Pána.
 • ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA: po sv. omšiach na konci roka je možné za obvyklých podmienok pri speve TeDeum získať pri splnení obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: prosíme o nahlásenie záujmu o požehnanie príbytkov v sakristii.
 • POŽEHNANIE VODY, KRIEDY A KADIDLA: počas sv. omší v nedeľu 06.01. sa budú požehnávať sväteniny – voda, krieda a kadidlo, ktoré si môžete vziať do svojich domovov a skrze modlitbu a použitie týchto požehnaných vecí si vyprosovať Božie požehnanie pre svoje domácnosti.
 • CHRÁMOVÝ ZBOR GAUDETE: srdečne vás pozývame na sv. omšu v sobotu 05.01. o 18:00 do farského chrámu v Dvorníkoch, pri ktorej zaznejú spevy chrámového zboru Gaudete zo Serede a po sv. omši vianočné skladby z ich repertoáru. Nenechajte si ujsť tento hudobný a duchovný zážitok.
 • NOVOROČNÁ FARSKÁ OFERA: vaše dary budú použité na doplnenie omšových rúch v chrámoch farnosti, na zakúpenie omšového vína a hostií, obnovu vnútra bohostánkov v obciach Šalgočka a Bojničky a na ostatné potreby pre dôstojný kult nášmu Bohu pri sv. omšiach. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
 • ADSUM: časopis našich bohoslovcov, 0,50 euro, na stolíku s novinami
 • DO NOVÉHO ROKA NA KOLENÁCH: farský kostol Dvorníky, 23:30 možnosť na Silvestra v adorácii vstúpiť do nového roka na kolenách.

Farské oznamy od 24. do 30. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.12.
  Zemianske Sady
22:00
† manžel František Vaško a rodičia
Šalgočka
22:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Bojničky
22:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
24:00
† Václav Koman
Ut
25.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Narodenie Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za dobrodincov chrámu
Šalgočka
09:00
za dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:20
poďakovanie za dar života
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

26.12.

Svätého Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
08:45
† manžel Jozef, súrodenci a rodičia Svrbický
Šalgočka
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za dobrodincov chrámu
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví, Korcoví a brat Fridolín
Št

27.12.

Svätého Jána
(sviatok)
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu do ďaľších rokov
Pi
28.12.
Svätých Neviniatok
(sviatok)
Bojničky
17:00
prosba o Božiu pomoc
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
So
29.12.
  Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života Emílie Brisudovej
Dvorníky
18:00
† sestry Mária a Oľga
Ne

30.12.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhošovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
† dcéra Anna
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
 • Úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu pri prípravách našich chrámov na slávenie Vianoc.
 • Vianočná ofera na podporu pastoračných a rekonštrukčných aktivít vo farnosti po sv. omšiach na 1. a 2. sviatok vianočný. Vopred úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.
 • Koledovanie vo farnosti: BOJNIČKY – 26.12. od 13:00, ZEMIANSKE SADY – 25.12. od 13:00, ŠALGOČKA – 26:12 od 13:00, prosíme o prihlasovanie domácností v sakristii kostolov.
 • Kolednícky vianočný koncert zboru DÚHA doprevádzaný koledníkmi z farnosti – 30.12. nedeľa o 15:00 kostol Zemianske Sady. Srdečne vás všetkých pozývame.
 • Požehnanie vín: na sviatok apoštola Jána, štvrtok 27.12. pri sv. omšiach.
 • Obnovenie manželských sľubov: 30.12. nedeľa Sv. Rodiny, prosíme manželov aby si pri sv. omšiach sadli pri seba v kostolíku.
 • Betlehemské svetlo vo farnosti: počas Štedrého dňa bude otvorený do 16:00 farský chrám v Dvorníkoch, kde si môžete odpáliť Betlehemské svetlo a vziať svätenú vodu k štedrovečernému stolu. Zvonením zvona na veži farského chrámu o 17:00 sa ponoríme do milostiplného času Vianočných sviatkov.

Farské oznamy od 17. do 23. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
17.12.
  Bojničky
17:00
† rodičia Pokorní, sestra Anna a manžel František
Dvorníky
18:00
† Alexander Flimmel
Ut
18.12.
  Dvorníky
18:00
† Mariana
St

19.12.

  Šalgočka
17:00
† otec Štefan Varga
Dvorníky
18:00
† rodičia Dudášoví, s.r.z.o.s.
Št

20.12.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Jolana Kuzmoví
Dvorníky
18:00
† otec František, svokrovci Kelemenoví
Pi
21.12.
  Bojničky
17:00
† rodičia Helena a František Dlhošoví
Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
So
22.12.
  Bojničky
08:00
na úmysel celembranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Hedviga Pastorkoví
Ne

23.12.

4. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Noskoví, bratia a sestry
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožitých 60 rokov Pavla Škodu
Šalgočka
09:00
poďakovanie, prosba o Božiu pomoc a zdravie pri životnom jubileu
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a starí rodičia
 • PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ: dnes Bojničky a Zemianske Sady 15:00 – 16:30, Dvorníky sobota 22.12.2018 09:15 – 11:45
 • PREDVIANOČNÁ KATECHÉZA PRE RODINY S DEŤMI: 4. adventná nedeľa Bojničky sv. omša 8:45 a Dvorníky sv. omša 10:20
 • PRIVÍTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA VO FARNOSTI: 4. adventná nedeľa, pri sv. omšiach obradom privítame Betlehemské svetlo v jednotlivých chrámoch farnosti. Prosím prineste si kahance a lampáše na odpálenie svetla do svojich domácností.
 • PREDVIANOČNÉ BRIGÁDY V CHRÁMOCH FARNOSTI: prosíme ochotných ľudí pomôcť pri príprave chrámov na blížiace sa sviatky. BOJNIČKY: pondelok 09:00 , DVORNÍKY: štvrtok 09:00, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 09:00. Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše obety, ktoré budú sprevádzať tento čas príprav v našich chrámoch.
 • 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného. S vďakou a prianím vianočného pokoja, Mons. Jozef Haľko & duchovná sekcia NPZŽ.
 • BOJNIČKY: 27.12. o 14:30 Vianočné detské stretko v DCM Archa. Prosíme ochotné mamičky o pomoc s občerstvením. Stretko bude trvať asi 2,5 hodiny a rodičia sú rovnako vítaní.