Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť pri prekročení hraníc vybraných štátov:

Tlačivo o prekročení štátnej hranice (SK,DE,EN,HU) – (.rtf)