Oznam o zápise detí do Materskej školy

V mesiaci február sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014. Vedenie školy žiada rodičov detí, aby si v uvedenom termíne prišli vyzdvihnúť žiadosti o prijatie detí v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. do budovy MŠ. Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je potrebné vrátiť do MŠ v dňoch od 25. FEBRUÁRA do 1. MARCA 2013.

Lekárske vyšetrenie a odber krvi

Vážený spoluobčan, darca krvi, budúci darca krvi, žiadame Vás, aby ste sa dostavili, na lekárske vyšetrenie a odber krvi dňa 22. februára 2013 (v piatok) na hematologicko-transfúziologické odd. Nemocnice s poliklinikou v Galante, ul. Hodská 373/38.

Doprava je zabezpečená od OcÚ Zemianske Sady o 8.00 hodine. Prineste si občiansky preukaz, preukaz poistenca a ak máte aj preukaz darcu krvi. Osemnásť hodín pred vyšetrením a odberom krvi nejedzte mastné jedlá a nepite alkoholické nápoje. Môžete jesť ľahké jedlá, ktoré neobsahujú tuky,
piť viac čaju a ovocných štiav.

Po odbere krvi Vás pozývame na slávnostný obed. Vďaka menom tých, ktorým Vaša krv vráti zdravie. Pripojte sa k nám.

Miestna skupina červeného kríža Zemianske Sady

Zápis žiakov do 1. ročníka

Obecný úrad v Šalgočke vám oznamuje že zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2013/2014 bude 5.2.2013 od (14:00 do 16:00 hod). Potrebné je priviesť dieťa, predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a zaplatiť poplatok 25€ ako zápisné do školy.

Pozvánka na obecnú zabíjačku

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 9. februára 2013 pri kultúrnom dome v Šalgočke. Program:

  • od 7:00 hod. – výroba zabíjačkových špecialít
  • od 18:00 hod. “Karmina” – ochutnávka zabíjačkových špecialít, fašiangových šišiek, fánok a iného pečiva.
  • Kultúrny program – pochovávanie basy, dobrá hudba a bohaté občerstvenie

Tešíme sa na spoločné zakončenie Fašiangov 2013 v Šalgočke!

Pozvánka na VI. Obecný Ples

Srdečne Vás pozývame na VI. Obecný ples, ktorý sa uskutoční 19. januára 2013 o 19:30 v kultúrnom dome v Šalgočke. Cena vstupenky je 30 EUR/pár. Vstupenky si môžete zakúpiť u starostky obce (tel. č.: 0915 890 154).

Koncert speváckeho zboru Dúha

28. 12. 2012 v kostole sv. Terézie v Šalgočke bol koncert spoločného speváckeho zboru DÚHA mládeže zo Šalgočky a Zemianskych Sadov. Speváci nám spríjemnili piatkové popoludnie krásnymi vianočnými koledami ale i náboženskými piesnami. Na gitare spevákov sprevádzal vdp. kaplán Ondrej Chrvala aj s hráčkami na husličky Julka Vargová a druhú gitaru Lívia Doležalová. Náš zážitok bol umocnený krásnym prostredím nášho kostola. Ďakujeme za koncert.