Veľká fotogaléria z tradičnej jesennej hodovej výzdoby v obecných parkoch a na priedomiach rodinných domov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto každoročnej aktivity zapojili.

Počet foto v galérii: 153 (ak sa vám všetky nezobrazujú, načítajte stránku znova)