Zber papiera – 12.01.2023

Obec Šalgočka oznamuje občanom, že podľa zvozového kalendára obce sa dňa 12. januára 2023 uskutoční zber papiera v modrom vreci. V prípade väčšieho množstva treba papier zviazať, alebo uložiť do kartónovej krabice. Papier treba vyložiť skoro ráno pred svoj dom.