Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Šalgočke uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

  1. Peter Kobora, 49 rokov, skladní, nezávislý kandidát
  2. Viera Majková, 60 rokov, žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
  3. Katarína Mesárošová, Ing., PhD., 30 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
  4. Terézia Mihálková, Mgr., 30 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
  5. Barbora Stranovská, 46 rokov, materská dovolenka, nezávislá kandidátka
  6. Katarína Šikulová, 37 rokov, predavačka, Hlas – sociálna demokracia
  7. Angela Žáková, 64 rokov, matrikárka, Hlas – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)