Zámer na odpredaj pozemkov – pozemok 78/22 (.pdf)

Zámer na odpredaj pozemkov - pozemok 78/22 (.pdf)