Farské oznamy od 14. do 20. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.10.
  Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

za dobrodincov farských misií

 

† Ľudovít a Terézia Nikodémoví

 

Ut
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

† Helena Mečárová

 

† rodičia Zongoroví, Benčíkoví, brat Peter

St

16.10.

  Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

 

† rodičia Jozef a Helena Koboroví

 

† rodičia Moravcoví, Bahelkoví a † rodina z.o.s.

Št

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

† Emil Bohovič

† Melánia a Peter Lehockí, † rodina Moravcová a Lehocká

Pi
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu
Dvorníky
09:30

Dvorníky
17:30

Bojničky
18:30

za farníkov

† František Šandor

za modliacich sa októbrovú pobožnosť

So
19.10.
  Dvorníky
09:30

Bojničky
09:30

prosba o zdravie a Božiu pomoc

poďakovanie za manželstvá detí a prosba o požehnanie a ochranu

Ne

20.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Bojničky
08:45
† Frentišek a Margita Polakovičoví, sestra Mária a s.r.
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef, otec a svokor
Dvorníky
10:30
† Inocent Otčenáš
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav a zať Ján
 • ŠALGOČKA: mimoriadna sv. omša v deň slávnosti patrónky chrámu sv. Terézie z Avily, utorok 15.10. o 18:00 – poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a pomoc
 • MISIJNÝ AUTOBUS: zabezpečenie dopravy pre veriacich zo Šalgočky a Zemianskych Sadov na misijný program podľa harmonogramu.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša, pondelok 14.10. o 14:00.
 • PODPORA MISIONÁROV: milodary zo zvončeka na budúcu nedeľu budú darované otcom misionárom pre ich pastoračné a misijné potreby.
 • FARSKÉ MISIE- VÝBER Z PROGRAMU:
  • nedeľa 13.10. popoludní stretnutie mužov a žien
  • pondelok 14.10. a utorok 15.10. dopoludnia návšteva škôl vo farnosti
  • streda 16.10. pomazanie chorých pri misijnych sv. omšiach
  • štvrtok 17.10. adorácia za odpustenie zranení a urážok po sv. omšiach
  • piatok 18.10. doobeda navštevovane chorých v domácnostiach
  • piatok 18.10. stretnutie s mladými farnosti o 19:45
  • sobota 19.10. poobedie stretnutie s rodinami kultúrny dom Dvorníky
  • sobota 19.10. koncert Kapucíni, kultúrny dom Dvorníky
  • VIAC V PROGRAME NA VEBOVEJ STRÁNKE FARNOSTI

Hodová výzdoba 2019

Šarkaniáda 2019

Oznámenie o uložení zásielky – Lucia Pilová

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 24.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Lucia Pilová (.pdf)

Farské oznamy od 7. do 13. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.10.
Ružencovej Panny Márie Bojničky
18:00

Zemianske Sady
19:00

† Ľudovít a Terézia Nikodémovi

za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej

Ut
08.10.
  Dvorníky
18:00
† Stanislav
St

09.10.

  Zemianske Sady
18:00
† kmotor Pavol Jindra
Št

10.10.

  Bojničky
18:00
† Mária Baráková a † rodina Hrušková
Pi
11.10.
  Dvorníky
18:00
† Jozef a Anna Táčovský
So
12.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Štefan a Ľudmila Cibuloví, sestry a švagor
Ne

13.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Cyril Hrotka
Zemianske Sady
09:00
† rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:30
† Mária a Štefan Harvaníkoví, strýko František, s.r.z.o.s.
Šalgočka
10:30
za dobrodincov chrámu

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

 

 • SKAUTSKÉ DRUŽINOVKY: Pozývame deti a mládež v tento piatok 11.10. o 16:00 na otvorenie nového skautského roka nášho skautského oodielu a zahájenie pravidelných družinoviek, ktoré budú bývať každý piatok v čase od 16:00 – 17:30.
 • FARSKÉ MISIE:
  • PROGRAM: program misií je k dispozícii pri východoch z kostola, prosím zoberte si ich do svojich domácností a prosím zoberte si ich viacej a po ceste domov ich môžete vložiť do schránok ľudí. Prosím staňte sa počas tohto týždňa šíriteľmi pozvania otcov misionárov.
  • NÁVŠTEVA U CHORÝCH: misionári budú v piatok 18.10. navštevovať doobeda chorých v domácnostiach, prosím zapíšte tých ktorí by chceli prijať misionárov vo svojich domovoch na zoznam v sakristii kostola.
  • MISIJNÝ AUTOBUS: pre veriacich z obcí Šalgočka a Zemianske Sady bude k dispozícii autobus, ktorý bude voziť veriacich na hlavný misijný program do Dvorníkov. Autobus je zdarma. Prosím využite túto príležitosť. Harmonogram odchodov je k dispozícii pri programoch misií.
  • HMOTNÁ PODPORA MISIÍ: vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý váš príspevok, ktorý obetujete na výdavky spojené s misiami vo farnosti. Pri východe z kostola bude k dispozícii označená pokladnička. Financie budú použité na stravu a réžiu okolo pobytu misionárov na fare počas misií. Zostatok, ktorý sa z vašich milodarov neminie, bude darovaný na záver misií misionárom na podporu ich pastoračnej a misijnej práce. Ostatné oznami budú priebežne hlásené počas misijného týždňa.
  • VYUŽIME SKUTOČNE NAPLNO TENTO BOHOM DAROVANÝ ČAS MISIÍ VO FARNOSTI. PRE KAŽDÉHO Z NÁS JE TO PRÍLEŽITOSŤ PRE OSOBNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU, KTORÚ TAK VEĽMI V NAŠICH ŽIVOTOCH POTREBUJEME KAŽDÝ Z NÁS.

 

Hodové slávnosti 2019 v Šalgočke

Aj tento rok obec plánuje tradičné hodové slávnosti v dňoch 11. – 13. októbra 2019. V piatok 11. októbra 2019 sa bude konať veľká Šarkaniáda na ihrisku. Sprievodnou akciou bude súťaž o najkrajšieho vlastnoručne zhotoveného šarkana a vyrezanú tekvicu. Prosíme rodičov a deti aby sa pripravili na zhotovenie šarkanov a tekvíc, ktoré budú vystavené v miestnych parkoch. Najkrajšie dielka budú odmenené.

Občanov tiež prosíme, aby si svoje priedomia skrášlili hodovou jesennou výzdobou. Táto výzdoba priedomí bude nafotená a uverejnená na webovej stránke obce ako každý rok. Veríme, že opäť bude obec na hody pekne vyzdobená, uprataná a spolu s návštevami sa budeme v našej obci dobre cítiť a budeme na ňu hrdí.

Starostka obce zároveň prosí občanov, ktorí majú zvyšné tekvice, aby ich darovali na výzdobu obecných parkov. Za pomoc a spoluprácu vopred ďakujeme!