Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.

Farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
09.09.
  Bojničky
18:00
† Jozef Zúdor a Eva Jakubcová
Ut
10.09.
  Dvorníky
18:00
† Miroslav Kováč
St

11.09.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Crhlíkoví, sestry Mária a Marta, s.r.z.o.s.
Št

12.09.

Najsvätejšieho mena Panny Márie Bojničky
18:00
† súrodenci, manžel Jozef, rodičia Svrbickí a Babulicoví
Pi
13.09.
Svätého Jána Zlatoústeho
Dvorníky
18:00
† Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef a s.r. Adámikoví a Tomanoví
So
14.09.
Povýšenie Svätého kríža

TITUL FARSKÉHO CHRÁMU

Dvorníky
07:30

Bojničky
08:45

Dvorníky
10:30

† Stanislava Kuklová

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu dekanovú

Sv. omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Ne

15.09.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brožoví
Šalgočka
09:00
† Emil a Žofia Košťányoví
Dvorníky
10:30
† rodičia, brat Peter, s.r.z.o.s.

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

Zemianske Sady
10:30
† manžel Viliam Sokol, dcéra Zuzana, synovia Viliam, Štefan a ostatná † rodina
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: sobota 14.09. slávnostná sv. omša o 10:30 – hlavným celebrantom Mons. Ján Pavčír – generálny vikár, spovedanie birmovancov BOJNIČKY: štvrtok 12.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši a DVORNÍKY 13.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši, generálny nácvik birmovancov v PIATOK 13.09. o 19:30 farský kostol Dvorníky.
 • BOJNIČKY: sobášna sv. omša sobota 14.09. o 15:00 Kabát a Kubíčková.
 • HODOVÉ SLÁVNOSTI VO FARNOSTI: DVORNÍKY 15.09. 2019, ZEMIANSKE SADY 06.10. 2019, ŠALGOČKA 13.10. 2019, POSÁDKA 10.11. 2019, BOJNIČKY 17.11. 2019.
 • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • BOJNIČKY: zbierka na opravu kostola 1400 eur, skutočne krása. Úprimné Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

Farské oznamy od 2. do 8. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
02.09.
  Bojničky
18:00
† manžel Jozef Moravec a rodičia
Ut
03.09.
Svätého Gregora Veľkého, pápeža Dvorníky
18:00
† starí rodičia Šípkovskí, rehoľné sestry a brat Ján
St

04.09.

  Zemianske Sady
18:00
† manžel a otec Teofil Kušnír
Št

05.09.

  Bojničky
18:00
† manžel Vladimír Lenghart, r.z.o.s.
Pi
06.09.
  Dvorníky
18:00
ku cti najsvätejšieho srdca Ježišovho
So
07.09.
Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza Dvorníky
18:00
† rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
Ne

08.09.

23. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel a † rodina Dlhošová a Činčurová
Šalgočka
09:00
† Vít a Emília Bosí a † rodina
Dvorníky
10:30
† manžel a svokrovci
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal a starí rodičia
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 06.09.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 02.09. o 18:30 v kostole a Dvorníky 03.09. o 18:30 v kostole.
 • BOJNIČKY: dnes po sv. omši zbierka na financovanie sanačných prác v našom chráme. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary. Zároveň chceme vyjadriť veľký obdiv a vďaku za všetku vykonanú prácu.
 • VZÍVANIE SV. DUCHA: pri sv. omšiach na budúcu nedeľu budeme prosiť o dary Sv. Ducha pre nastávajúci školský a akademický rok.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na začiatku školského a akademického roka pozývame deti a študentov na sv. omšu na budúcu nedeľu o 10:30 do Dvorníkov, pri ktorej budeme prosiť o Dary Sv. Ducha v novom školskom roku.