Farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy od 9. do 15. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
09.09.
  Bojničky
18:00
† Jozef Zúdor a Eva Jakubcová
Ut
10.09.
  Dvorníky
18:00
† Miroslav Kováč
St

11.09.

  Zemianske Sady
18:00
† rodičia Crhlíkoví, sestry Mária a Marta, s.r.z.o.s.
Št

12.09.

Najsvätejšieho mena Panny Márie Bojničky
18:00
† súrodenci, manžel Jozef, rodičia Svrbickí a Babulicoví
Pi
13.09.
Svätého Jána Zlatoústeho
Dvorníky
18:00
† Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef a s.r. Adámikoví a Tomanoví
So
14.09.
Povýšenie Svätého kríža

TITUL FARSKÉHO CHRÁMU

Dvorníky
07:30

Bojničky
08:45

Dvorníky
10:30

† Stanislava Kuklová

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu dekanovú

Sv. omša s vysluhovaním sviatosti birmovania

Ne

15.09.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brožoví
Šalgočka
09:00
† Emil a Žofia Košťányoví
Dvorníky
10:30
† rodičia, brat Peter, s.r.z.o.s.

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

Zemianske Sady
10:30
† manžel Viliam Sokol, dcéra Zuzana, synovia Viliam, Štefan a ostatná † rodina
  • SVIATOSŤ BIRMOVANIA VO FARNOSTI: sobota 14.09. slávnostná sv. omša o 10:30 – hlavným celebrantom Mons. Ján Pavčír – generálny vikár, spovedanie birmovancov BOJNIČKY: štvrtok 12.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši a DVORNÍKY 13.09. od 17:00 do 18:00 a v prípade potreby po sv. omši, generálny nácvik birmovancov v PIATOK 13.09. o 19:30 farský kostol Dvorníky.
  • BOJNIČKY: sobášna sv. omša sobota 14.09. o 15:00 Kabát a Kubíčková.
  • HODOVÉ SLÁVNOSTI VO FARNOSTI: DVORNÍKY 15.09. 2019, ZEMIANSKE SADY 06.10. 2019, ŠALGOČKA 13.10. 2019, POSÁDKA 10.11. 2019, BOJNIČKY 17.11. 2019.
  • NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT: nedeľa 22.09. 2019, program 10:00 slávnostná sv. omša Bratislava Incheba, sprievodný program Námestie slobody a 13:30 Pochod za život 2019. S farnosti pôjde autobus. Autobus je zdarma. 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Prosím záujemcovia prihláste sa u kostolníkov v sakristii. S takej veľkej farnosti by bola hanba ak by sme sa aspoň do jedného autobusu nenazbierali.
  • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
  • BOJNIČKY: zbierka na opravu kostola 1400 eur, skutočne krása. Úprimné Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.