Farské oznamy od 21. do 27. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. januára 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
21.01.
Svätej Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodičia Anton a Ľudmila Mikulášikoví, brat Jozef
Dvorníky
18:00
† stará mama Ivana Hanáková
Ut
22.01.
  Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

23.01.

  Šalgočka
17:00
za dary Svätého Ducha
Dvorníky
18:00
† Mária Ščasná
Št

24.01.

Svätého Františka Saleského
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† členovia ruže p. Vaškovej
Dvorníky
18:00
† sestra Mária
Pi
25.01.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Mária Liškoví, ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
† starí rodičia Sochoroví a Sobotovičoví
So
26.01.
Svätých Timoteja a Títa
(spomienka)
Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu Babulicovú a celú rodinu
Dvorníky
18:00
† Ján a Rozália Novotní
Ne

27.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† svokor Ferdinand Varga a manželka Jolana
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Babulic, rodičia z oboch strán a † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Ladislav
Dvorníky
10:20
† Stanislav Varga, rodičia Vargoví a Jurákoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Alexander a Mária Farkašoví, † rodina Sládečková

 

  • ZBIERKA NA PODPORU CIRKEVNÝCH ŠKOL: na budúcu nedeľu po sv. omšiach môžete milodarom prispieť na fungovanie cirkevných škôl v našej arcidiecéze. Využitie financií minuloročnej zbierky si môžete pozrieť na vebovej stránke farnosti.
  • Sväté omše pre rodiny s deťmi: pokračovanie v rodinných katechézach pri sv. omšiach v nedele vo farskom chráme v Dvorníkoch: 27.1., 10.2., 10.3., 31.3. o 10:20. Srdečne ste pozvaní.

 

Oznámenie o uložení zásielky – Patrik Daniš

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 02.02.2019. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Patrik Daniš (.pdf)

Pozvánka na 12. obecný ples v Šalgočke

Obec Šalgočka Vás pozýva na 12. ročník Obecného plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2019 od 19:30 v priestoroch Kultúrneho domu Šalgočka. Cena vstupenky je 40 EUR/pár. Do tanca hrá skupina UNI SONG.

Farské oznamy od 14. do 20. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.01.
  Bojničky
17:00
† Ľubomír Daniš
Dvorníky
18:00
† brat Stanislav, manželka a deti
Ut
15.01.
  Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Murárikoví, bratia Ivan a Miloš
St

16.01.

  Šalgočka
17:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
prosba o požehnanie pre dcéru Evu
Št

17.01.

Svätého Antona opáta
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† svokrovci Rafael a Sidonia Kostkoví, švagor Michal
Dvorníky
18:00
† Jozef Adámik
Pi
18.01.
  Bojničky
17:00
† manželia Činčuroví a rodina
Dvorníky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
So
19.01.
  Bojničky
08:00Bojničky
15:00
† Peter Dlhoš

Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc

Dvorníky
18:00
† manžel Jozef Bojnanský
Ne

20.01.

2. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† kňaz Jozef Hutta
Bojničky
08:45
† matka Mária Prosmanová
Šalgočka
09:00
† manžel Gabriel, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
  • TERMÍNY prvých svätých prijímaní vo farnosti: 12.05. 2019 nedeľa 10:30 Dvorníky, 19.05.2019 nedeľa 10:30 Zemianske Sady, 26.05.2019 nedeľa 10:30 Bojničky.
  • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša za † Máriu Kujovičovú v pondelok 14.1.2019 o 14:00
  • Pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí by sa vo farnosti chceli venovať animátorskej práci s deťmi. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 20.01. o 18:00 na fare v Dvorníkoch. Ak by mal niekto problém s dopravou, prosím kontaktujte správcu farnosti na tel č. 0911417300.

Nahlásenie zmien v miestnych daniach

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny k 01.01.2019:

  • v daniach z nehnuteľnosti ( daň z pozemkov, daň zo stavby, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome),  
  • v dani za psa,

aby tieto zmeny nahlásili  písomne na obecnom úrade do 31.01.2019 počas úradných hodín. Pokiaľ zmeny nebudú nahlásené do tohto termínu, obec nebude prihliadať na dodatočné podanie zmien.

Farské oznamy od 7. do 13. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Vít a Matilda Dlhošoví, starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky
18:00
† rodičia Hoschoví, s.r.z.o.s.
Ut
08.01.
  Dvorníky
18:00
† Adam a Mária Murárikoví
St

09.01.

  Šalgočka
17:00
† rodina Alayová, Čimová    
Dvorníky
18:00
† Anna Šottniková
Št

10.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter a starí rodičia
Dvorníky
18:00
† Agneša Šípkovská
Pi
11.01.
 
Bojničky
17:00
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Svrbickú 
Dvorníky
18:00
† sestra Viera, švagor Vladimír, krstní rodičia
So
12.01.
  Bojničky
08:00
† manžel Dušan, r.z.o.s.   
Dvorníky
18:00
† rodičia Zúdoroví, s.r.z.o.s.
Ne

13.01.

Krst Krista Pána
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božie požehnanie pre dcéru Janku
Bojničky
08:45
† manželka Bernardína Beníková
Šalgočka
09:00
na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manželka a matka Emília Sedláčková
  • POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: s prihlásenými domácnosťami sa telefonicky osobne dohodneme na termíne požehnania.