Zmluvy – 07/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2017:

Zmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Družobný deň obcí 2017

Krásne letné počasie, netradičné súťaže žien aj mužov a krst knihy o histórii obce Zemianske Sady. Aj to priniesol jubilejný 10. družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady.