Krásne letné počasie, netradičné súťaže žien aj mužov a krst knihy o histórii obce Zemianske Sady. Aj to priniesol jubilejný 10. družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté Sady.