Fašiangovému sprievodu v maskách a pochovávaniu basy v Šalgočke vládla tradičná dobrá nálada a pekné sobotné počasie.