Oznam o vývoze drobného stavebného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny zákona o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia obce o vývoze drobného stavebného odpadu, obec zabezpečila, aby každý občan mohol tento odpad sám odviesť na Komplex – odpadovú spoločnosť do Pustých Sadov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste tento vývoz prišli nahlásiť na obecný úrad a vyzdvihli si prílohu k vážnemu lístku, ktorý bude slúžiť k fakturácii za vyvezený drobný stavebný odpad. Za tento odpad sa bude platiť v hotovosti do pokladne obecného úradu. Pokiaľ si občan nesplní túto ohlasovaciu povinnosť na obecnom úrade, tak bez tejto prílohy mu odpad na Komplexe v Pustých Sadoch neprevezmú.