Farské oznamy od 24. do 30. augusta 2015

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 21. nedeľu v cezročnom období od 24. do 30. augusta 2015

Farské oznamy od 24. do 30. augusta 2015 (.pdf)
Prečo pomáhať utečencom (.pdf)