Farské oznamy od 31. augusta do 7. septembra 2014

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 22. nedeľu v cezročnom období od 31. augusta do 7.septembra 2014:

Farské oznamy od 31. augusta do 7. septembra 2014 (.pdf)

Zápisnica zo Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014 s programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesenia
  3. Spracovanie Urbanistickej štúdie IBV Pri kríži
  4. Príprava výberového konania na výmenu kotla, radiátorov v KD Šalgočka a informácia o projekte zateplenia budovy KD
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.08.2014 (.pdf)