Prilož Topvar k dielu

Spoločnosť Pivovary TOPVAR, a.s. v spolupráci s Trenčianskou nadáciou sa rozhodli pomôcť obyvateľom západného Slovenska a uskutočniť ich nápady na zlepšenie miest a obcí, v ktorých žijú. Preto už od 1.septembra pivovar venuje 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky piva značky Topvar. Počas celého septembra bude zhromažďovať nápady obyvateľov, a následne v októbri fanúšikovia značky Topvar spolu s Trenčianskou nadáciou hlasovaním na stránke www.topvar.sk vyberú tie projekty, ktoré bude verejnosť pokladať za najprínosnejšie. O výške financií rozhodnú fanúšikovia značky Topvar a to, koľko pív tejto značky sa predá v mesiacoch september a október.
Projekt je určený pre všetkých obyvateľov, ktorí si myslia, že dozrel čas zmeniť veci vo svojom regióne k lepšiemu a majú nápad, ako to spraviť. Ak ich realizácia bude slúžiť pre verejný úžitok v danej obci a obyvatelia na ich uskutočnenie sú ochotní venovať aj svoj voľný čas, je splnená podmienka na uchádzanie sa o podporu. V našej obci žije veľa šikovných ľudí a vieme, že veľakrát máte nápady, ako by ste zlepšili chod života okolo Vás. Týmto Vás žiadame, aby ste aj Vy do 27.09.2013 nahlásili na obecnom úrade, prípadne emailovou formou, svoje nápady a návrhy, čo by ste si predstavovali, navrhovali, aby sa v obci urobilo, vylepšilo a tak spoločnými silami a ochotou využiť svoj voľný čas by sme skúsili získať finančnú pomoc pre našu obec.