Pozvánka na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady

Pozývame Vás na 5. družobný deň obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady, ktorý sa uskutoční 7. júla 2012 o 17:00 v Šalgočke. Družobný deň zaháji vystúpenie skupiny bojového umenia Wu-Shu Plachtiaci orol z Trnavy.
Netradičné súťaže:

  • Vytrvalostný súboj v držaní fliaš – ženy
  • Pitie piva na čas – muži
  • Fúriková štafeta – ženy
  • Štafeta s pneumatikou – muži
  • Hod vrecom na cieľ – ženy
  • Preťahovanie lanom – muži

Sprievodné akcie:
6.7.2012 – piatok o 18:00 – Mariášový turnaj
7.7.2012 – sobota o 13:00 – futbalový turnaj pánov nad 30 rokov.

Pripravené je bohaté občerstvenie, pre deti tranpolína, maľovanie na tvár. Do tanca hrá hudobná skupina STOP.

Obec Šalgočka – obec s najprateľskejším vzťahom k mládeži

Obec Šalgočka za rok 2011 bola vybratá komisiou Trnavského samosprávneho kraja ako obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, za mimoškolské aktivity s deťmi, vedenie detí k enviromentálnej výchove, k spoznávaniu kuktúrnych , športových a historických hodnôt obce. Zároveň bola ocenená aj PaedDr. Gabriela Kohýlová za dlhoročnú animátorskú prácu.

Zmluvy 6/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci jún 2012:

Zmluva o prevode vlastníckych práv medzi Obcou Šalgočka a p.Lupovou (.pdf)
Dohoda medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva medzi Jozefom Mikulom a Obcou Šalgočka (.pdf)

Medzinárodný deň detí 2012

Hoci deň detí začal ranným ďažďom predsa len sa počasie umúdrilo a vyšlo slniečko . O 8.30 hodine sa mohli oslavy dňa detí začať. Začali sme aktivitou v rámci projektu „Vypni telku, zapni seba“ – „ Obujme sa do života“. Všetky deti v základnej škole v Zemianskych Sadoch si navzájom zviazali šnúrky na teniskách spolu s pani učiteľkami aj pani starostka zo Šalgočky sa pripojila urobili živú viac ako 100 metrovú reťaz ľudí, ktorí vykročili spolu na oslavu dňa detí.
Na ihrisku pri ZŠ v Zemianskych Sadoch sa oslavovalo MDD v spolupráci so ZŠ, MŠ, OcÚ Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady.
Ako prví gratulanti našich detí boli príslušníci Policajného zboru SR. Bola predvedená ukážka z práce policajných psodov.
Vojaci zo Ženijného práporu zo Serede deti veľmi upútali potápačským výstrojm, výstrojom na odmínovanie polí, oblekov a zbraní týchto vojakov. Vojaci deti aj namaľovali ako by išli do boja. Ale toto maskovanie sa zapáčilo aj pani učiteľkám, ktoré sa tiež dali takto namaľovať.
Dobrovoľní hasiči z Dvorníkov prišli na svojom hasičskom aute. Prišlo súťažné družstvo dievčat pod vedením svojho veliteľa p. Jána Mazúra a Štefana Tótha, ktoré ukázalo deťom súťažný útok a štafetu. Toto družstvo patrí medzi najúspešnejšie vo svojej kategórii na súťažiach DHZ. Deti boli týmto nadšené a štafetu si veruže aj vyskúšali a išlo im to.
Cele podujatie bolo sprevádzané príjemnou hudbou a maľovaním na tvár. Najpôvabnejší boli maličký škôlkári z Pustých a Zemianskych Sdov . Ale predviedli sa aj parádnice z väčších dievčat.
Samozrejme deti dostali darčeky, napolitánky, cukríky, cukrovú vatu. Zasa to bol ďalší deň príjemne strávený s našimi deťmi.