Zmluvy 6/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci jún 2012:

Zmluva o prevode vlastníckych práv medzi Obcou Šalgočka a p.Lupovou (.pdf)
Dohoda medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)
Zmluva medzi Jozefom Mikulom a Obcou Šalgočka (.pdf)