Obec Šalgočka – obec s najprateľskejším vzťahom k mládeži

Obec Šalgočka za rok 2011 bola vybratá komisiou Trnavského samosprávneho kraja ako obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, za mimoškolské aktivity s deťmi, vedenie detí k enviromentálnej výchove, k spoznávaniu kuktúrnych , športových a historických hodnôt obce. Zároveň bola ocenená aj PaedDr. Gabriela Kohýlová za dlhoročnú animátorskú prácu.