Noc kostolov 2012

Obec Bojničky a dôstojný pán farár Stanislav Lieskovský Vás všetkých srdečne pozývajú na NOC KOSTOLOV 2012 dňa 1. 6. t.j. v piatok od 17.00 hod. Je pripravený zaujímavý program ako vlani vo Vašej obci na Noci kostolov 2011. Tešíme sa na Vás organizátori akcie.

Oslava Medzinárodného dňa detí

Dňa 1. 6. 2012 sa bude na ihrisku pri ZŠ v Zemianskych Sadoch oslava MDD v spolupráci so ZŠ, MŠ, OcÚ Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady. Začiatok osláv MDD bude o 8.30 hod. na tunajšom ihrisku.

Sú pripravené ukážky práce príslušníkov Policajného zboru SR,vojakov Ženijného práporu zo Serede, Dobrovoľných hasičov z Dvorníkov a Zdravotníckej záchrannej služby SR.

Samozrejme sú pripravené darčeky, občerstvenie, cukrová vata a dobrá zábava. Týmto pozývame všetky deti a aj rodičov s deťmi od 0 do 6 rokov na príjemne strávené dopoludnie.

Výlet do Demänovskej ľadovej jaskyne

Účastníci „Dňa zeme“ v Šalgočke sú pozvaní dňa 9. 6. 2012 na bezplatný výlet do Demänovskej ľadovej jaskyne, kde vstupenky nám darovalo MŽP SR a cestovné uhradila firma MTV Invest s.r.o. P Ing. Vladimír Daniška ako vďaku za pomoc pri upratovaní Lesíka. Vstup do autobusa s odznakom Dňa zeme, odchod autobusu je o 7.30 hod. od autobusovej zastávky. Program: návšteva jaskyne, návšteva Habakukov na Donovaloch. Príchod asi o 19.00 hod.

Zber papiera

Dňa 11. júna 2012 v pondelok sa v našej obci bude konať zber papiera. Je potrebné aby ste papier dobre previazali špagátom, prípadne uložili do vriec. Nemusí byť triedený! Treba ho len vyložiť 11. 6. na priedomie zamestnanci na aktivačných prácach budú tento papier zvážať do kontajnera. Na požiadanie Vám tento papier pomôžu zniesť z povál, alebo vyniesť z garáží a pivníc. Ďakujeme,že sa zapojíte do zberu tejto druhotnej suroviny. Takýto zber plánujeme organizovať 2x ročne.