Oslava Medzinárodného dňa detí

Dňa 1. 6. 2012 sa bude na ihrisku pri ZŠ v Zemianskych Sadoch oslava MDD v spolupráci so ZŠ, MŠ, OcÚ Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady. Začiatok osláv MDD bude o 8.30 hod. na tunajšom ihrisku.

Sú pripravené ukážky práce príslušníkov Policajného zboru SR,vojakov Ženijného práporu zo Serede, Dobrovoľných hasičov z Dvorníkov a Zdravotníckej záchrannej služby SR.

Samozrejme sú pripravené darčeky, občerstvenie, cukrová vata a dobrá zábava. Týmto pozývame všetky deti a aj rodičov s deťmi od 0 do 6 rokov na príjemne strávené dopoludnie.