Zber papiera

Dňa 11. júna 2012 v pondelok sa v našej obci bude konať zber papiera. Je potrebné aby ste papier dobre previazali špagátom, prípadne uložili do vriec. Nemusí byť triedený! Treba ho len vyložiť 11. 6. na priedomie zamestnanci na aktivačných prácach budú tento papier zvážať do kontajnera. Na požiadanie Vám tento papier pomôžu zniesť z povál, alebo vyniesť z garáží a pivníc. Ďakujeme,že sa zapojíte do zberu tejto druhotnej suroviny. Takýto zber plánujeme organizovať 2x ročne.