Čerpanie dovolenky na Obecnom úrade a odovzdanie kandidátnych listín v čase dovolenky – august 2022

Obecný úrad Vám oznamuje, že v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad Vám oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov treba v čase štátneho sviatku dňa 29.08.2022 a dovolenky dňa 30.08.2022 doručiť pani Silvii Bartošovej, na adrese Šalgočka č. 95,  telefónne číslo 0904 761 105.

Voľby 2022 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 a § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby 2022 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej volebnej komisie k voľbám voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajúce sa 29. októbra 2022 si môžu zasielať:

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (.pdf)

 

 

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Šalgočka zverejňuje Menovací dekrét do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022. 

Voľby 2022 – Menovací dekrét zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením číslo: 184/17/2022 zo dňa 11. 07. 2022 určilo, že celé územie obce Šalgočka je jeden volebný obvod.  Uznesením číslo: 185/17/2022 zo dňa 11. 07. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť vo volebnom obvode č. 1.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie obvodov a počtu poslancov (.pdf)

Určenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026

Obec Šalgočka zverejňuje Výpis uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022, ktorým určuje úväzok starostu obce Šalgočka na volebné obdobie 2022 – 2026 vo výške 75%. 

Výpis uznesenia č. 186/17/2022 (.pdf)