Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej volebnej komisie k voľbám voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajúce sa 29. októbra 2022 si môžu zasielať:

Voľby 2022 – adresa na zasielanie delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK (.pdf)