Zápisnica MVK o výsledkoch volieb v obci Šalgočka

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Šalgočka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Šalgočka (.pdf)

Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí – 10. november 2018

Obec Šalgočka zverejňuje zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Kandidáti na starostu obce pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

 

Menovací dekrét – zapisovateľka MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V zmysle ustanovení zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §19 ods. 5 v spojení s §169 ods. 6 zákona vymenúva starostka obce Helena Mesárošová pani Petru Žakovú, bytom Šalgočka 150 do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Obci Šalgočka, vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018.

Menovací dekrét – zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – Petra Žaková (.pdf)

Doručovanie delegačných listín za člena a náhradníka MVK

Obec Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou oznamuje, že delegačné listiny za člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 v pracovnom čase sa doručujú:

  • osobne alebo poštou na Obec Šalgočka – Šalgočka 135 od 8:00 do 15:00 hod.
  • emailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • po pracovnej dobe na adresu Petra Žaková, 925 54 Šalgočka č. 150, tel. kontakt: 0948 681 255

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej