Zápisnica MVK o výsledkoch volieb v obci Šalgočka

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Šalgočka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Šalgočka (.pdf)