1. máj 2012

Deň Zeme 2012

Rekonštrukcia a vysvätenie domu smútku

Fašiangy 2012

5. Obecný Ples

Galéria obce Šalgočka