Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2024.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023 (.pdf)

Deň červených makov 2023

Obec Šalgočka sa pripája k celosvetovej pietnej spomienke pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, známeho tiež ako Deň červených makov. Všetkým obetiam vojnových konfliktov vzdáme úctu 11. novembra o 11 hodine a 11 minúte rozozvučaním zvonov po dobu jednej minúty.

Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov vojnových veteránov prvej svetovej vojny. Symbol vznikol podľa básne kanadského chirurga Johna McCraea In Flanders fields (V poliach Flámska). 

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu,“ znie časť básne. 

Červená farba kvetu symbolizuje krv preliatu na bojiskách vojen a často ho vídame na spomienkových ceremóniách v mnohých demokratických krajinách.