Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2023 (utorok) o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuky na pripojenie optickej internetovej firma Tlapnet, Internet Slovakia
 4. Príprava návrhov k novelizácii VZN cintorín, o chove a držaní psov, dane a poplatky, o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 5. Smernica o nakladaní s majetkom obce podľa novej právnej úpravy
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 8. Zmena zámeru o odpredaj obecného pozemku Róbert a Irena Klemensichoví na Lukáš Klány
 9. Schválenie kúpnej zmluvy Obec Šalgkočka parcela č. 66
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 16.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Farské oznamy od 24. septembra do 1. októbra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. septembra do 1. októbra 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vitalii Hosain

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 10.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vitalii Hosain (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 24. septembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 24. septembra 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vitalii Hosain

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú  listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 02.10.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vitalii Hosain (.pdf)